Da En
Åbningstider

Åbent efter aftale

Kontakt

Mark | Museet for en Ny Danmarkshistorie

Billund Kommunes Museer

Morsbølvej 101, 7200 Grindsted

+45 79 72 74 90 | museet@billund.dk

Museumsbutikken/billetsalg

+45 29 47 24 88

Følg os
Åbningstider

Åbent efter aftale

Følg os
Åbningstider

Åbent efter aftale

Da En

Information for skoler

Book et undervisningsforløb på Mark. Vores skoletjeneste bringer mennesket i spil og stiller skarpt på udvikling, vilkår, forandringer og levevis i de sidste 400 års danmarkshistorie. Af hensyn til planlægning bedes I booke minimum 14 dage før.

Julehjerter i køkkenvinduet 1200 X800px
Julekalenderdage for indskoling og børnehaver

Julekalenderdage for indskoling og børnehaver


Julens ånd

Vi har kommunens (måske) største julekalender med en spændende låge til hver gruppe, som besøger os.

Årets julekalender handler om juleovertroens mystiske ånder og væsner, som gerne vil lære os mennesker om 'julens sjæl': at være gode mod hinanden og gode mod dyrene - for de skal også mærke, at det er jul.

Tag klassen eller børnehaven med til julehygge og kalenderåbning i december.

Forløbet varer en time. Det koster 300kr pr gruppe/klasse.

Send en mail til cih@billund.dk for at aftale et besøg. I mailen bedes du skrive hvor mange børn og voksne der kommer, børnenes alderstrin, forslag til dato og EAN-nummer.


Program for dagen

- Ankomst: I bliver mødt af vores julevært i Udstillingsbygningen.

- Vi åbner dagens låge – juleværten fortæller om indholdet bag lågen. Vi snakker fx om gode måder på at gøre hinanden glade.

- Vi besøger stalden på Museumsgården Karensminde - hvis vi er stille, kan vi måske høre dyrene snakke med hinanden...?

- Efter en times planlagt program, er der mulighed for fri leg under opsyn af en voksen.

Inspiration til skoler web
Book en byvandring

Få historien om, hvordan en pilgrimsrejse til en hellig kilde blev forvandlet til en jagt på det bedste tilbud på tennissokker. Hvordan kunne en lille provinsby have en fin forretning som Magasin du Nord? Hvorfor hedder Billund Billund? Alt dette og meget mere kan I få at vide, når I booker en byvandring i en af kommunens spændende byer. Vores formidler tager jer med rundt på en hyggelig gåtur og fortæller, hvad der har skabt den by, som eleverne en dag måske vil være med til at forandre. Det er sundt for krop og hjerne.

Varighed pr. byvandring: 1 lektion

Pris: 650kr. (+ tillæg udenfor normal åbningstid)

Book en byvandring

Byvandring1
Byvandring i Grindsted.


Omvisning på Museumsgården Karensminde

Landbruget er i vid udstrækning udgangspunktet for det velfærdssamfund vi har i dag. Industrialiseringen i området udsprang af andelsbevægelsen, som har rod i landbruget. Museumsgården Karensminde bringer jer tilbage til tiden - (længe) før mobiltelefoner... endda før fastnettelefoner... faktisk før indendørs toilet og køleskab! Her formidles dagligdagen på landet i de "gode gamle dage", som bød på idyl, fest og lyse sommerdage, men også frygten for en dårlig høst, sygdom, ulighed, iskolde morgener i træsko og bare fødder. Forbered jer på at træde ind i historien.

Varighed pr. omvisning: 1 lektion

Pris: 650kr. (+ tillæg udenfor normal åbningstid)

Book en omvisning

IMG 8500
Omvisning på Museumsgården Karensminde.


Omvisning i udstillingen SPOR af Besættelsen

Særudstillingen rummer gribende historier om mennesker - børn og forældre, som oplevede Anden Verdenskrig og besættelsen, der vendte alting på hovedet, også for jernbanen. Sabotører sprængte skinnerne i stykker, vognene transporterede tyske tropper og senere tyske flygtninge, og Grindsted Station var et samlingspunkt for det hele. Jeres guide, som tager jer med rundt i udstillingen, fortæller indlevende og relevant og bringer elevernes holdninger og samtid i spil. Denne udstilling er højaktuel i dag, blandt andet i forhold til krig i Europa, flygtningepolitik og menneskesyn, men også i forhold til fortællingen om et områdes økonomiske og infrastrukturelle udvikling. Eleverne bliver grebet af barske historier, men vil gå derfra med et oplyst grundlag for fremtiden.

Varighed pr. omvisning: 1 lektion

Pris: 650kr. (+ tillæg udenfor normal åbningstid)

Book en omvisning


'Tag-med-på-skolen-emnekasser' om besættelsestiden for mellemtrin

Man oplever og lærer i høj grad gennem fingrene. Derfor har vi samlet nogle af vores spændende historiske genstande og rekvisitter i emnekasser, som I kan låne med hjem på skolen og bruge i undervisningen.

Genstandene repræsenterer forskellige emner, som fx hverdagslivet med mørklægning og rationering, tyske flygtninge, modstandsbevægelsen, den tyske værnemagt og meget mere.

Det er gratis at låne emnekassen. Vi beder bare om, at I selv henter den og leverer den tilbage igen i god behold. Send en forespørgsel til museet@billund.dk.

IMG 20180627 132109
IMG 20180627 131843
Emnekasser - genial undervisning til pilfingre.


HUSDYRBINGO for indskolingen (en del af Den grønne læseplan)

FAG OG KOMPETENCEOMRÅDER

- HISTORIE (Historiebrug, kronologi og sammenhæng)
- MADKUNDSKAB (Måltid og madkultur)
- NATUR/TEKNOLOGI (Undersøgelse, perspektivering)

Varighed: 2 lektioner

Pris: 800kr / Gratis for alle i Billund Kommune


RESUMÉ

Eleverne skal finde alle husdyrene og løse forskellige opgaver. Opgaverne perspektiveres til middagsbordet derhjemme i dag og i gamle dage. Gennem legen ”Ulven kommer” aktiveres eleverne fysisk, og de bliver opmærksomme på børnenes rolle i den daglige drift af bondegår­den i gamle dage, da det ofte var børnene, som skulle passe husdyrene på græs.


BESKRIVELSE AF FORLØBET

Elever og lærere bliver budt velkommen på p-pladsen af en museumsvært. Herfra skal de med på en kort omvis­ning, høre lidt om dyrene på gården, og hvad man brugte dem til.

Eleverne får udleveret et bingo-ark med billeder af husdyr og tilhørende opgaver. Eleverne skal nu i grupper finde alle husdyrene og løse de forskellige opgaver. Der er fælles opsamling med museumsværterne, og vi dis­kuterer, hvorfor man fx havde flere får end heste. Hvad kunne hønsene bruges til, og køerne? Med perspektive­ring til middagsbordet derhjemme.

Som legepause sætter vi også fokus på dyrene. Mange dyr blev i gamle dage taget af ulven. Vi deler eleverne op i grupper af høns, grise, kvæg og får med hver deres lyde. De skal nu forsøge at komme forbi ulvene (lærerne og værten), der hyler som ulve.

I gamle dage var det børnenes opgave at passe på dyre­ne, så de ikke blev væk eller taget af ræven og ulven. Vi lader eleverne gå på opdagelse i naturen og bruge grene, sten, blade, jord og sand (forskellige naturmaterialer) til at bygge miniatureindhegninger til de forskellige dyr, de har lært om.

Som afslutning taler vi om, hvad vi har lært i dag.


LÆRINGSMÅL

- Eleven kender forskellen på husdyr og kæledyr og kan sætte det i historisk perspektiv.
- Eleven ved, hvor vores råvarer kommer fra (kød, mælk, æg).
- Eleven lærer om dyrene, hvad de spiser, hvordan deres afføring ser ud, og hvordan de lever.
- Eleven har en begyndende forståelse for begreberne selvforsyning og bæredygtighed.

Book forløbet her

Hent pdf til print

Image00009
Husdyrbingo giver også tid til at overvære, når de små lam skal have flaske.


HEKSEMUTTER ELLER KLOG KONE? for indskolingen


FAG OG KOMPETENCEOMRÅDER

- BIOLOGI (Undersøgelse)
- DANSK (Lytning)
- HISTORIE (Historiebrug, kronologi og sammenhæng)
- KRISTENDOMSKUNDSKAB

Varighed: 2 lektioner

Pris: 800kr


RESUMÉ

Eleverne vises rundt på Museumsgården Karensminde, og værten fortæller hvordan man beskyttede gården mod ondskab dengang den blev bygget. Gennem opgaver, som løses i grupper, hjælper vi eleverne til at tage stilling til begrebet overtro, hvad betød det i gamle dage og har det nogen betydning i dag?


BESKRIVELSE AF FORLØBET

Elever og lærere bliver budt velkommen af en muse­umsvært. Vi starter med en omvisning på gården, hvor vi snakker om gården, som har ligget på stedet siden 1600-tallet. Hvilke tegn på overtro har man fundet omkring gården? Her fortælles også lidt om kloge koner og overtro på egnen. Hvad er en klog kone egentligt? Vi slutter af i prydhaven, hvor vi lærer lidt om de forskellige urter.

Eleverne deles op i tre mindre grupper, som hver får deres scenarie med et problem, som skal løses ved hjælp af urter.

Eleverne får udleveret hver deres plastikkop med jord i, som de får med hjem. Heri plantes et lille frø. Børnene skal nu beskytte deres frø fra heksens onde kræfter, ved at bruge nogle af de metoder og symboler de har lært om. Imens børnene laver dette, vil museumsværten fortælle videre om kloge koner og brugen af medicinske urter. Måske kender I nogen kloge koner i dag?


LÆRINGSMÅL

- Eleven forstår betydningen af begrebet overtro.
- Eleven kan gengive de mest almindelige overtroiske begreber, som bruges i dag.
- Eleven kan nævne planter, som har en helbredende effekt.
- Eleven kender metoder og symboler, som man i gamle dage brugte som beskyttelse mod overnaturli­ge kræfter.

Book forløbet her

Hent pdf til print

Ny
Salvie, sten med huller og hestesko er ting, som for nogle stadig har en vis magisk kraft.


DYRK LIGE LANDBRUGET for mellemtrin (en del af Den grønne læseplan)


FAG OG KOMPETENCEOMRÅDER

HISTORIE (Historiebrug, kronologi og sammenhæng)
NATUR/TEKNOLOGI (Undersøgelse, perspektivering)

Varighed: 2 lektioner

Pris: 800kr / Gratis for alle skoler i Billund Kommune


RESUMÉ

Eleverne lærer om forskellen på næringsrig og næringsfattig jord, hvordan man kan tilfø­re næring til jorden, og hvad det kan have af konsekvenser. Med udgangspunkt i det gamle engvandingsanlæg lærer eleverne om opdæm­ning og manipulation af vandressourcer, som menneskeheden har brugt til kunstvanding i tusinder af år.


BESKRIVELSE AF FORLØBET

Vores museumsvært tager imod eleverne ved udstillings­bygningen og tager jer med rundt på gårdens jordarealer, mens I taler om agerbrug i gamle dage.

Herefter går I op til heden, hvor I kigger på jordforholde­ne i den uopdyrkede hede. I slutter af i kartoffelmarken og taler om, hvad der er anderledes ved jorden her, hvad forskellen er på næringsrig og næringsfattig jord, hvad planter har godt af, og hvordan man kan gøre jorden god for planterne.

Eleverne skal nu selv danne gode jordforhold for en af­grøde. I en klar, høj beholder skal eleverne lægge forskel­lige jordlag (sten, jord iblandet sten, leret jord, muldjord, gødning) i rigtig rækkefølge og herefter plante et frø. Beholderen tages med hjem på skolen.

Efter opdyrkning af jorden skal jorden plejes og vandes. Nede i engen tæt ved det gamle engvandingssystem og midt mellem engvandingskanalerne formidles fortæl­lingen om at udnytte vandet som ressource og livgiver i landbruget og som tiltrækning for bosætning i områder med ufrugtbar og sandet jord, ligesom heden. Eleverne vises rundt i kanalsystemer og får indsigt i principperne bag. Eleverne designer deres egne engvandingskanaler ved at tegne deres forståelse heraf.


LÆRINGSMÅL

- Eleven kender forskellen på næringsrig og nærings­fattig jord.
- Eleven ved, hvad næring er i forhold til agerbrug.
- Eleven ved, hvordan man kan tilføre næring til jorden.
- Eleven kan kende forskel på de mest almindelige kornsorter, som vi bruger i dag; havre, rug og hvede.
- Eleven forstår vandets betydning for planter.
- Eleven forstår, hvordan man kan manipulere et vandløb til sin fordel, mht. vandtryk, fald, hældninger, vinkler, mønstre og sammenhæng.

Book forløbet her

Hent pdf til print


MIN BY I UDVIKLING for mellemtrin


FAG OG KOMPETENCEOMRÅDER

- BILLEDKUNST (Billedfremstilling, billedkommunika­tion)
- DANSK (Fremstilling, kommunikation)
- HISTORIE (Historiebrug, kronologi og sammenhæng)
- SAMFUNDSFAG (Sociale og kulturelle forhold)

Varighed: 5 lektioner + arbejde på skolen

Pris: 3500kr


RESUMÉ

Eleverne reflekterer over deres eget lokalom­råde: hvorfor har mennesker valgt at bo netop der? Eleverne skaber en museumsinstallation, som udtrykker deres refleksioner og betragt­ninger. Ved forløbets afslutning bliver installa­tionen udstillet i museets udstillingsbygning, og forældre inviteres til udstillingsåbning.


BESKRIVELSE AF FORLØBET

Eleverne kommer på besøg i udstillingsbygningen, hvor de mødes med den vært, som kommer til at følge dem i forløbet. Eleverne får en rundvisning i SPOR af besæt­telsen, de bliver introduceret til udstillingsideen og det diskuteres, hvordan eleverne vil gribe opgaven an. Der indgås aftaler om efterfølgende møder og datoer – her­under dato for udstillingsåbning.

Den kreative proces foregår hjemme på skolen, hvor læreren hjælper eleverne med at forme udstillingen. Mu­seet stiller råmaterialet til rådighed i form af 35x35x35 og 35x35x70 kuber, som eleverne fylder med lige netop det, som for dem kendetegner den by, de bor i. Til hver kube udarbejdes et lille kort med en beskrivelse af, hvad udstillingen viser og hvem der har lavet den. Læreren skriver en kort introducerende tekst om udstillingen, som sendes til museet. Museet sørger for opsætning og print af denne tekst. Læreren sørger også for, at der bliver sendt invitationer ud til elevernes forældre ang. udstillingsåbningen.

Læreren og evt. elever kommer ud til udstillingsbyg­ningen, og lægger genstandene i kuberne, sætter skilte op m.m.

Museet gør klar til udstillingsåbning i udstillingsbyg­ningen, der bliver serveret lidt lækkert, værten og læ­reren holder åbningstale og en på forhånd udvalgt elev klipper det røde bånd over, og erklærer udstillingen for åben.


LÆRINGSMÅL

- Eleven ved, hvad det vil sige at skabe en museums­udstilling
- Eleven kan reflektere over sin nutid og perspektivere til fortid og fremtid
- Eleven kan reflektere over sine levevilkår og perspek­tivere til andres
- Eleven kan udtrykke og formidle sine refleksioner på en kreativ måde

Book forløbet her

Hent pdf til print

Image00068
Luk op, luk i... Nysgerrigheden pirres.


KARTOFFELTYSKERNE PÅ RANDBØL HEDE for udskolingen


FAG OG KOMPETENCEOMRÅDER

- SAMFUNDSFAG (Sociale og kulturelle forhold)
- HISTORIE (Historiebrug, kronologi og sammenhæng)
- TYSK (Kultur og samfund)
- TVÆRFAGLIG PROJEKTOPGAVE

Varighed: 2 lektioner

Pris: 800kr


RESUMÉ

Ud fra fiktive personaer får eleverne indblik i de problemstillinger, der fulgte med, da tyske bønder blev inviteret til Danmark i 1760, for at hjælpe med at opdyrke den jyske hede. Elever­ne diskuterer udfordringerne på baggrund af deres persona og dennes holdninger. Efterføl­gende perspektiveres til lignende problemstil­linger i dag.


BESKRIVELSE AF FORLØBET

Museumsværten tager imod eleverne i udstillingsbyg­ningen og giver en kort introduktion til emnet.

Eleverne bliver delt i seks grupper, der hver bliver tildelt én person fra den danske regering, kartoffeltyskerne eller den danske lokalbefolkning.

Ud fra personkortene får eleverne et indblik i deres per­sons holdninger om situationen med kartoffeltyskerne på Randbøl Hede i år 1762. Kortene hjælper grupperne med at tage stilling til tre emner om kartoffeltyskernes levevilkår og udfordringer.

Bagefter styrer museumsværten en diskussion om de tre udvalgte emner, hvor eleverne argumenterer ud fra ”deres” persons synspunkt.

Afslutningsvist tager museumsværten eleverne med rundt på Museumsgården Karensminde og fortæller om, hvordan den vestjyske lokalbefolkning og specifikt familien Jensen på Karensminde levede i 1762.


LÆRINGSMÅL

Eleven ved, hvem kartoffeltyskerne var og kan sætte begrebet i en historisk kontekst.

Eleven har forståelse for kartoffeltyskernes udfor­dringer i Danmark, og kan perspektivere til nutidige problemstillinger ift. at være fremmed i et land.

Eleven har forståelse for, at forholdet mellem regerin­gen, kartoffeltyskerne og den danske lokalbefolkning byggede på forskellige holdninger, mål og værdier.

Eleven kan beskrive forskellene mellem kartoffelty­skernes liv på heden og de danske engbønders liv i området, og give en tolkning af forskellenes betyd­ning for individet.

Book forløbet her

Hent pdf til print

Opgaveark om kartoffeltyskerne

IMG 0752
Da kartoflen kom til Danmark med 'kartoffeltyskerne', mente man, at grøntsagen ikke var bedre værd end at fodre grise med... Danskerne kom efterhånden på andre tanker...


FATTIGE FORTÆLLINGER for udskolingen


FAG OG KOMPETENCEOMRÅDER

- DANSK (Læsning, fortolkning, kommunikation)
- SAMFUNDSFAG (Sociale og kulturelle forhold)
- HISTORIE (Historiebrug, kronologi og sammenhæng)
- TVÆRFAGLIG PROJEKTOPGAVE

Varighed: 2 lektioner

Pris: 800kr


RESUMÉ

Eleverne møder personaerne fattig-Mads eller jammer-Jane som inviterer på fattigmandssup­pe rundt om bålet og en snak om de fattiges vilkår både i nutid og i datid. I fællesskab læ­ser vi højt fra litteratur af Henrik Pontoppidan og Jeppe Aakjær som begge har forholdt sig til de fattige og dem med magt.


BESKRIVELSE AF FORLØBET

Inden besøget beder vi eleverne læse novellerne Illum Galgebakke af Henrik Pontoppidan og Himlens Dom af Jeppe Aakjær. Eleverne gøres også gerne bekendt med FN's 17 Verdensmål.

På dagen for besøget bliver eleverne mødt af museumsværten, som i dagens anledning er udklædt som et fattiglem fra 1800-tallet. Eleverne tages med rundt på museets område og stopper op ved bålstedet, hvor der er gjort klar til at koge ’fattigmandssuppe’. Ved bålet giver værten en introduktion til de fattiges vilkår i 1800-tallet og om denne fattigmandssuppe, som så småt koger over bålet. Mens eleverne skræller og skærer kartofler til suppen, læses uddrag højt fra de socialrealistiske noveller af hhv. Pontoppidan og Aakjær, som eleverne kender fra undervisningen. På baggrund af litteraturen og den situation, som eleverne befinder sig i - udendørs, på en hård siddeplads, med en kop varm suppe i hånden, lægges der op til en samtale om de fattiges vilkår i gamle dage, hvad fattigdom er i dag, og hvad der ligger i begrebet socialt ansvar.


LÆRINGSMÅL

- Eleven kan beskrive, hvad der kendetegner socialrealismen inden for dansk litteratur.
- Ved at opleve en smule af det på egen krop, har eleven opnået en forståelse for de fattiges vilkår i 1800-tallet, som beskrives i de givne eksempler på socialrealistisk litteratur.
- Eleven kan perspektivere til nutidens udfordringer for ”de fattige”, socialt udsatte.
- Eleven kan diskutere social ulighed og social ansvarlighed ud fra et historisk perspektiv.
- Eleven kan reflektere og danne sine egne holdninger ift. socialt ansvar.

Book forløbet her

Hent pdf til print

Opgaveark om fattige fortællinger

Image00021
Fattigmads samler eleverne om bålet til en god omgang fattigmandssuppe og en snak.

VANDRING PÅ BILLUNDS BYGGEKLODSER for udskolingen

Hvordan er de unikke byggeklodser til den nordiske velfærdsstat blevet støbt? Det undersøger vi i dette skoleforløb, som er en byvandring i Billund, hvor vi finder spor efter den kæmpe ekstraordinære udvikling, der er foregået i Billund på relativt kort tid: fra en landsby til Company Town og fra en bar mark til en international lufthavn.

Billund er et unikt bebygget kulturmiljø og er et enestående lokalt eksempel på byudviklingen i Danmarks velfærdssamfund. Fortællingen om LEGO og Billund, som en dansk udgave af en Company Town kan aflæses i byens udvikling og arkitektur; alt fra byplanlægning, infrastruktur, familiemønstre og fritidsliv.

Det er historien om turisme, om fritid og om velfærd. Det er verdenshistorie lige her i Billund Kommune!

Varighed: 1 lektion

Pris: 650kr. (+ tillæg udenfor normal åbningstid)

Book forløbet her

Hent pdf til print

Turisme banner11jpeg
LEGO lagde grunden til den danske Company Town, Billund
IMG 9103


Useeum - en app med historier

Tag også på en tur rundt i kommunen med Useeum, hvor I finder Krigsmindeguiden. I kommunen findes flere mindesmærker for begivenheder under Anden Verdenskrig. De er alle beskrevet i appen med tekst og video. Nemt og ganske gratis.

Materiale til kildekritisk analyse

Her kan I downloade pdf-filer med forskellige illegale blade fra besættelsestiden, herunder udgaver af det lokale blad GrindstedPosten. Vi har formuleret seks kritiske spørgsmål, der på en let og overskuelig måde griber arbejdet med kildekritik an. Vi anbefaler, at denne opgave bruges af elever fra udskolingen eller fra gymnasiale uddannelser grundet læsestof, indholdets karakter og elevernes forståelsesramme.

Download teksterne her:

Feltmadras (GrindstedPosten)

Handel med tyskerne (GrindstedPosten)

Mod stikkere (GrindstedPosten)

Nekrolog (GrindstedPosten)

Seks kritiske spørgsmål

Eks illegalt blad