Da En
Åbningstider

Åbent efter aftale

Kontakt

Mark | Museet for en Ny Danmarkshistorie

Billund Kommunes Museer

Morsbølvej 101, 7200 Grindsted

+45 79 72 74 90 | museet@billund.dk

Museumsbutikken/billetsalg

+45 29 47 24 88

Følg os
Åbningstider

Åbent efter aftale

Følg os
Åbningstider

Åbent efter aftale

Da En
Legeplads_lokomotiv_pige

Legepladsprojekter

Sammen med Billund Kommune skaber museet legepladser. Til hver proces ved hver legeplads er borgere blevet inddraget i forskellige samskabelsesforløb. Her inddrages både børn og voksne fra dagtilbud, skoler og fra lokalområdet.

Samskabelsen med borgerne giver en kvalitetssikring i processen af udviklingen af legepladser samtidig med en høj grad af positiv kommunikation og dialog mellem borgere og kommune. Den stedbundne historie er vores udgangspunkt.

Vær selv med, næste gang vi bygger en legeplads.