Da En
Åbningstider

Åbent efter aftale

Kontakt

Mark | Museet for en Ny Danmarkshistorie

Billund Kommunes Museer

Morsbølvej 101, 7200 Grindsted

+45 79 72 74 90 | museet@billund.dk

Museumsbutikken/billetsalg

+45 29 47 24 88

Følg os
Åbningstider

Åbent efter aftale

Følg os
Åbningstider

Åbent efter aftale

Da En
Image00003 2

Jeres fortid - vores fremtid

Jeres fortid – vores fremtid! Det er titlen på denne udendørs særudstilling, som er blevet til i et samarbejde mellem 7. klasse ved Grindsted Privatskole og Mark gennem konceptet ”Virksomheder adopterer skoleklasser”, som faciliteres af Relationsnetværket.

Hvert skilt står som om det er vokset op af jorden, og det virker langt fra tilfældigt, når der på et af skiltene står, ”Hey du! Jeg er ikke din skraldespand! Hilsen Moder Natur.” Moder Jord har gang i en demonstration med hjælp fra 7. klasse ved Grindsted Privatskole. Denne ’skilteskov’ er et frirum, hvor eleverne har fået mulighed for at sige deres mening højt. Og det gør de med mod, engagement og handlekraft.

Udstillingen handler om menneskets aftryk på naturen – et emne, som Mark har taget til sig som et hovedtema i formidlingen af den lokale kulturhistorie, fordi det sender rødder ind i alle museets ansvarsområder: landbrug, industri og turisme. Landskabet omkring os er skabt af mennesker. Heden, markerne, plantagen er alle eksempler på kulturlandskaber og ikke natur. Industrien har påvirket miljøet i mange henseender og det gør turismen også. Med disse ansvarsområder har museet forpligtet sig til at forholde sig til begrebet bæredygtighed.

En bæredygtig udvikling er noget, der betyder noget for os alle og det er noget, der optager de unge, når de tænker på deres fremtid. Det blev tydeligt for museumsinspektør, Anna Louise Siggaard, da hun for nogle måneder siden havde 7. klasse med på en lille gåtur rundt om heden, gennem plantagen, henover marken og ned omkring åens vand ved Syrenøen ved Museumsgården Karensminde. Gåturen blev til en snak om, hvordan naturen har det lige nu, og hvad kan vi gøre, for at naturen får det bedre. Samtalen plantede ideen om denne udstilling.

Det, at lytte til lydfilerne, som ligger bag QR-koderne på skiltene, bevæger. ”Skal vi bare lukke Grindsted ned?” er der en, der spørger med tanke på debatten om forureningen fra det gamle Grindsted værk. Sætningen udtrykker på en gang frustration og afmagt, og det er netop det, der har været meningen med denne udstilling og en stor del af museets dna: At give vores borgere et rum til at udtrykke sig, et sted hvor det kan opleves og vække genklang hos andre borgere – både unge og gamle. Samtidig bliver vi gjort opmærksomme på de handlemuligheder der rent faktisk er, for at efterlade jorden bedre end vi modtog den, og det giver håb.

Baggrundsfakta

Udstillingen er udendørs og således frit tilgængelig og egnet for alle over 12 år med interesse for samfundsdebat med særligt fokus på klima og bæredygtighed. Vi opfordrer til at man lytter til, hvad eleverne har at sige. Den er en del af museets mission om borgerinddragelse og samskabelse samt et ønske om et stadig større fokus på klima og bæredygtighed som en integreret del af museets virke.